Luisternetwerk allochtone armoede

Wat ?: 
Met een aantal groepen van allochtone armen verspreid over het Vlaamse land een proces aangaan van ontmoetingen waarbij deelnemers het woord nemen omtrent hun belevingen en ervaringen met specifieke aandacht voor een bepaald thema. Het is niet de bedoeling dat we mensen van allochtone afkomst aanspreken op hun armoede-ervaring maar net op hun ervaringen van onze samenleving in al haar aspecten.
Hoe ?: 

Een drietal gesprekken onder begeleiding van ….

Deze drie gesprekken beschouwen we als los van elkaar dus de deelnemersgroep moet niet noodzakelijk dezelfde groep zijn voor de drie momenten.