Neem plaats op de goed-gevoel-stoel

Wat ?: 
Met de Goed-gevoel-stoel leren kansarmen via drie praatsessies op een toegankelijke en leuke manier hoe ze een goed gevoel langer kunnen vasthouden en hun draagkracht kunnen versterken. De Goed-gevoel-stoel is een mooi versierde stoel met poten in vier verschillende kleuren en staat symbool voor vier stevige poten.
Hoe ?: 
  • De groepen zelf moeten niet kunnen lezen of schrijven. Nederlands verstaan is wel nodig. Tenzij iemand alles wil vertalen. De praatsessies van de Goed-gevoel-stoel lukken het best in groepen van 8 tot 10 (maximum 12) personen.
  • Zorg zelf voor een groep mensen, een aangename omgeving, een goede sfeer
  • Vraag begeleiding van Cedes vzw, zij zorgen voor de inhoudelijke proces- en gespreksbegeleiding
  • Dien een aanvraag in bij het vormingsfonds van Welzijnsschakels. Dat komt tussen voor 80% van de begeleidingskosten
     
Getuigenis: 

Wij kwamen in het vroege voorjaar driemaal samen. Greet en Erik van Cedes vzw begeleidden de bijeenkomsten. De groep bestond uit mensen met en zonder armoede-ervaring. Dat proberen we hier altijd, samen werken, samen leren, samen genieten. Mensen vertelden hun  negatieve levenservaringen onbevangen aan elkaar. Er werd veel gehoor en begrip getoond voor ieders verhaal. Zo werd het ook duidelijk dat iedereen te kampen heeft met problemen, de draaglast, al zijn die problemen wel heel verschillend. Maar iedereen stelde zich toch wel kwetsbaar op, en dat zorgde voor een gevoel van gelijkwaardigheid tussen de deelnemers.

Dat de interesse groot was voor de goed-gevoel-stoel werd bewezen door de voltallige aanwezigheid van de deelnemers op de aansluitende bijeenkomst die pas een maand later plaats vond.  Op die dag heeft elke deelnemer een volledig uitgetypt verslag gekregen over hetgeen hij toen verteld heeft. De mensen reageerden hier heel ontroerd op. De bedoeling is dit document als werkblad te gebruiken om aan de hand van de goed gevoel tips er iets mee te doen.