Reglementering

Als groep moet je voldoen aan een aantal reglementeringen. Hier vind je informatie die op jouw groep van toepassing kan zijn

De billijke vergoeding is verschuldigd door organisaties die muziek draaien in een publiek toegankelijke plaats.  Gedetailleerde informatie vind je op www.bvergoed.be  Voor vragen neem je contact op met Lies Vereecke.

In de rubriek 'Wie moet betalen' vind je de categorie verenigingen en hun activiteiten met een te volgen stappenplan.

Voor éénmalige activiteiten kan je onmiddellijk aangifte doen via www.ikgebruikmuziek.be

 

 

Vrijwilligers met een uitkering moeten rekening houden met bijkomende procedures.

Als een vrijwilliger in je groep een werkloosheidsvergoeding ontvangt of met brugpensioen is, geef je het vrijwilligerswerkaan bij de RVA met formulier C45A. Je vindt het document in bijlage. Welzijnsschakels heeft voor de gangbare activiteiten een nationale erkenning. Druk het formulier af, vul de gegevens van de vrijwilliger in en stuur het naar het nationaal secretariaat van Welzijnsschakels t.a.v. Marja Hermans. Wij vullen het organisatiegedeelte in.

Vrijwilligers die een vergoeding ontvangen van de mutualiteit wegens langdurige ziekte of invaliditeit moeten een toelating voor vrijwilligerswerk vragen aan de controle arts van het ziekenfonds.

In bijlage vind je een volledige informatienota.