verzekeringen

Verzekering Vrijwilligers

Welzijnsschakels verzekert alle vrijwilligers van een groep die zich aansluit bij Welzijnsschakels. Daartoe volstaat het om de vrijwilligers op te geven via uw groepsfiche(*) op onze website. Vergeet daarbij ook niet de geboortedatum van de vrijwilliger in te vullen! In het document ‘samenvatting verzekering vrijwilligers’ vindt u een samenvatting van de risico’s die onze vrijwilligersverzekering dekt en de bijhorende verzekerde bedragen. Wij raden uw groep aan om deze verzekering uit te breiden met een aantal opties. De kosten daarvoor zijn wel ten laste van de groep. U kan bij het Interdiocesaan Centrum een voorstel aanvragen met bijhorend document: ‘aanvraag verzekering afdeling Welzijnsschakels

Een woordje uitleg bij de vier opties vind je in het document "Verzekeringen voor je groep"

(*) indien je nog geen toegang hebt tot je groepsfiche, dan kan je een groupsaccount aanvragen bij marja.hermans@welzijnsschakels.be

n bijlage vind je

m.b.t. vrijwilligersverzekering Welzijnsschakels

  • samenvatting verzekering -vrijwilligers
  • een nota: wat te doen bij een ongeval?
  • een aangifteformulier
  • een medische attest

m.b.t uitbreiding verzekering

  • Verzekeringen voor je groep
  • Een aanvraag verzekering afdeling Welzijnsschakels
  • Een inventaris alle risico's