verzekeringen

 

1.       Welke verzekeringen zijn verplicht?

·         Verzekering Burgerlijke Aansprakelijkheid en ongevallen in kader van de wet op het Vrijwilligerswerk

·         Deze verzekering heeft Welzijnsschakels afgesloten voor haar plaatselijke groepen. Hiermee zijn alle vrijwilligers die opgenomen zijn in de lijst op de basisfiche (*) verzekerd.

 

·         Verzekering Objectieve Aansprakelijkheid in geval van brand en/of ontploffing bij gebouwen die voor publiek toegankelijk zijn. Bijvoorbeeld cafetaria van meer dan 50 m².

·         Deze verzekering moet u als groep zelf afsluiten.

 

2.       Welke verzekeringen zijn aan te raden om als groep zelf af te sluiten:

·         Via Welzijnsschakels kan u intekenen op polis “Omnium Opdrachten”.

·         Rechtstreeks via IC-Verzekeringen of uw lokale verzekeringsmakelaar:

- Verzekering Burgerlijke Aansprakelijkheid en Ongevallen voor de deelnemers.

- Bijkomende verzekering Ongevallen met hogere waarborgen voor de vrijwilligers.

- Brandverzekering voor lokalen die WZS-groep huurt of in eigendom heeft.

- Tijdelijke verzekeringen voor allerlei activiteiten.

- Wanneer uw groep een vzw is, is het aan te raden om ook de bestuurders te verzekeren voor hun aansprakelijkheid.

Meer info  Veronique.peynsaert@welzijnszorg.be

 

 

(*) De basisfiche is een excell-document dat in het voorjaar aan de groepsverantwoordelijke wordt bezorgd. Naast de basisgegevens van de groep is er ook een blad met de vrijwilligerslijst.  Van de groepsverantwoordelijke wordt verwacht dat deze de lijst up-to-date houdt en bij wijzigingen de gewijzigde fiche telkens bezorgd aan Welzijnsschakels. Meer info: