Vrije - Tijd

Maak je Welzijnsschakel gratis lid van het STEUNPUNT VAKANTIEPARTICIPAIE en Het FONDS VRIJETIJDSPARTICIPATIE.  Zo kunnen mensen met een laag inkomen ook op uitstap of vakantie. Meer info vind je op hun websites.

www.vakantieparticipatie.be en www.fondsvrijetijdsparticipatie.be