vrijwilligerswerk

Welzijnsschakels informeert haar groepen en stelt de noodzakelijke documenten ter beschikking.

Iedere organisatie die werkt met vrijwilligers is verplciht om de bij haar aangesloten vrijwilligers te informeren over hun rechten en plichten. Onze informatienota vind je in bijlage.

Groepen kunnen voor hun vrijwilligers ook een specifieke informatienota opstellen en vinden in bijlage een modelnota.

Werkloze en bruggepensioneerde vrijwilligers hebben toelating van de RVA nodig om vrijwilligerswerk te doen.  Zij vullen hiervoor formulier C-45B in. Dit ingevulde formulier stuurt de groepsverantwoordelijke door naar het nationaal secretariaat. Daar wordt het verder aangevuld en teruggestuurd naar de desbetreffende vrijwilliger die het dan kan indienen bij de RVA. U vindt het formulier hieronder.

Soms wordt de groep geconfronteerd met grensoverschrijdend gedrag. In het basisdocument 'Omgaan met grensoverschrijdend gedrag' vinden groepen een leidraad om hiermee om te gaan.