In de week van 8/5 kregen we nieuwe richtlijnen van het departement Welzijn rond de heropstart van ontmoetingsmomenten en huisbezoeken. Je kan deze richtlijnen en een samenvatting hiervan door het Netwerk Tegen Armoede onderaan terugvinden bij de bijlagen.

De andere onderstaande richtlijnen blijven over het algemeen van kracht.

Om verdere verspreiding van COVID-19 virus tegen te gaan, wordt, na overleg met de koepelorganisaties, gevraagd om vanaf nu enkel nog essentiële hulp- en dienstverlening te organiseren.

Wat houdt dit in?

 • Aan de sectoren Samenlevingsopbouw en Armoedebestrijding wordt gevraagd om enkel nog te voorzien in een permanentie, zodat individuele dienstverlening mogelijk is. Alle overige dienstverlening wordt opgeschort.
 • Voedselhulp geldt als essentiële dienstverlening en wordt zo veel als mogelijk verder georganiseerd en de algemene richtlijnen van de federale overheid worden hierbij gewaarborgd (zie verder).

Deze regeling geldt voorlopig tot en met maandag 13 april 2020.
 

Het risico op besmetting met COVID-19 virus is reëel. De gebruikers zijn maatschappelijk kwetsbare mensen bij wie de gevolgen van een besmetting ernstig kunnen zijn.

We beseffen dat deze maatregelen iedereen voor een bijzondere uitdaging stellen, maar rekenen op uw begrip gezien de uitzonderlijke situatie van de epidemie met COVID-19 virus.

In dit document vindt u antwoorden op een aantal gestelde vragen. Staat uw antwoord hier niet in, dan kunt u contact opnemen met:

 • De afdeling Welzijn en Samenleving (niet-medische vragen) via 02/553.33.30 of welzijnensamenleving@vlaanderen.be
 • Het Agentschap zorg en gezondheid (strikt medische vragen)

Dienst Infectieziektebestrijding (enkel voor artsen)

Tijdens de kantooruren:

- Antwerpen: 03 224 62 06

- Limburg: 011 74 22 42

- Oost-Vlaanderen: 09 276 13 70

- Vlaams-Brabant: 016-66 63 53

- West-Vlaanderen: 050 24 79 15

Buiten de kantooruren (enkel voor artsen): 02 512 93 89

 

www.zorg-en-gezondheid.be/contact-infectieziektebestrijding-en-vaccinatie

• Kunnen onze groepsactiviteiten nog doorgaan? Wat met groepsactiviteiten van derden in onze lokalen?

Alle groepsactiviteiten, ook georganiseerd door derden of in open lucht, worden afgelast. De sectoren Samenlevingsopbouw en Armoedebestrijding verzekeren enkel nog een permanentie, zodat individuele hulpverlening mogelijk blijft.

• Kunnen activiteiten gericht naar een enkel individu nog doorgaan?

Zoals hoger aangehaald, verzekeren de sectoren Samenlevingsopbouw en Armoedebestrijding enkel nog een permanentie, zodat individuele hulpverlening mogelijk blijft.

• Wat met onze maaltijden?
Het organiseren van maaltijden in groep moet stopgezet worden. Maaltijdbedeling aan huis kan wel nog of kan opgestart worden. Er moet met de gemeente bekeken worden hoe dit het beste kan opgevangen worden, zodat mensen wel een warme maaltijd krijgen in de mate van het mogelijke. Elke situatie is specifiek en vergt een specifieke aanpak. We kunnen niet tussenkomen in gemaakte verliezen. Alle vormen van eetgelegenheden met een sociaal karakter die dezelfde doelgroep bereiken, vormen eenzelfde risico voor de gebruikers, en moeten eveneens gesloten te worden.

• Kunnen het personeel en vrijwilligers blijven werken?

Personeel en vrijwilligers kunnen hun taken blijven opnemen, mits een aantal restricties en het maximaal inzetten op telewerk. Groepsactiviteiten en face-to-face hulpverlening bij de CAW kunnen niet meer doorgaan. Crisishulp blijft gegarandeerd maar ook hier is men extra waakzaam voor de symptomen van COVID-19: koorts, hoest, ademhalingsproblemen, keelpijn, hoofdpijn, spierpijn, … De sectoren Samenlevingsopbouw en Armoedebestrijding garanderen enkel nog een permanentie, zodat individuele hulpverlening mogelijk blijft.

Contacteer de huisarts van de gebruiker/patiënt van zodra er vermoeden is van een besmetting. Heel wat gebruikers in kwetsbare posities hebben geen vaste huisarts. Tracht hiervoor afspraken te maken met huisartsenpraktijken in de buurt om te zorgen voor een vlotte en warme doorverwijzing. Draag hiermee maximaal bij aan het vermijden van uitstel van zorg.

Voor personeelsleden moet bekeken worden wat een nuttige invulling is van hun werkdagen. Zo zou kunnen overwogen worden dat zij administratieve taken uitvoeren (buurtanalyse maken, teamvergaderingen, verslaggeving,…). Of zij inzetbaar zijn voor andere taken moet bekeken  worden in de arbeidsovereenkomst. Dit zal de nodige creativiteit vergen om maximaal in te zetten op telewerk en om mensen bijvoorbeeld in te schakelen om mensen op te bellen om eenzaamheid te voorkomen, voedselhulp of andere diensten te verzekeren, andere tijdelijke werkvormen toe te passen…

Indien nodig moet men beroep doen op systemen van tijdelijke werkloosheid zoals voorzien door RVA.

• Waar kan ik de officiële informatie vinden?

https://www.zorg-en-gezondheid.be/ & https://www.info-coronavirus.be/nl/

 • Wat met voedselhulp?

Voedselhulp kan verdergezet worden, maar ook hier worden samenkomsten van groepen mensen zo veel als mogelijk vermeden. Alle ontmoetingsmomenten en activiteiten gekoppeld aan de voedselhulp worden opgeschort.

  • Tracht voedselhulp voor deze periode waar mogelijk met thuislevering te organiseren en neem ook hier de algemene voorzorgsmaatregelen in acht.
  • Indien thuislevering (voor een deel van het publiek) onmogelijk is, neem dan de algemene voorzorgsmaatregelen van de federale overheid met betrekking tot voedingswinkels in acht. Dit houdt in:
   • Vermijden van wachtrijen en spreiden van cliënten in de tijd.
   • Bewaren van fysieke afstand: beperk de toegang tot 1 persoon tot 10 vierkante meter en zorg ervoor dat een cliënt maximaal 30 minuten binnen blijft.