Ronde van de Welzijnsschakels

RVV
Binnenkort is het zo ver. We vertrekken op onze ronde van Vlaanderen. Tijdens deze ronde strijken onze collega’s neer op een locatie in je buurt. Hier willen we graag terug even de band met de lokale groepen aanhalen. We trakteren jullie op een glas en stellen onze plannen voor het komende werkjaar voor. Alle info vind je hier!

Waar staan de Welzijnsschakels voor?

Ontmoeten

Samenkomen van mensen, leefwerelden 

We zorgen ervoor dat iedereen zich welkom voelt. We nodigen mensen met en zonder uitsluitingservaring steeds opnieuw uit om zichzelf te zijn en de ander te leren kennen. We zien ontmoeten als het creëren van een moment zonder drempels waar verschillende werelden elkaar kunnen zien, kunnen leren kennen en van elkaar kunnen leren.

Door samen op verhaal te komen, gaan we in elkaars schoenen staan. We geloven in de kracht van ontmoeting om terug iemand te worden. Zo kan je (opnieuw) groeien en een plaats en een stem innemen in de groep, in de eigen omgeving en in de samenleving. 
 

Samenkomen van mensen, leefwerelden 

We zorgen ervoor dat iedereen zich welkom voelt. We nodigen mensen met en zonder uitsluitingservaring steeds opnieuw uit om zichzelf te zijn en de ander te leren kennen. We zien ontmoeten als het creëren van een moment zonder drempels waar verschillende werelden elkaar kunnen zien, kunnen leren kennen en van elkaar kunnen leren.

Door samen op verhaal te komen, gaan we in elkaars schoenen staan. We geloven in de kracht van ontmoeting om terug iemand te worden. Zo kan je (opnieuw) groeien en een plaats en een stem innemen in de groep, in de eigen omgeving en in de samenleving. 
 

Ontmoeten
Betrokkenheid

Zwijgend aanwezig zijn en luisteren naar.

We nemen de tijd en de ruimte om in te gaan op zaken zoals ze zich voordoen: een gesprek zonder verwachtingen of haast, een tas koffie drinken zonder woorden of echt willen luisteren naar het verhaal dat wordt verteld. We proberen steeds opnieuw, met een open houding en zonder vooroordelen, aansluiting te zoeken bij de leefwereld en het levensverhaal van de ander. Ook al betekent dit blijven uitnodigen tot de ander klaar is om op die uitnodiging in te gaan en blijven luisteren tot de ander is uitverteld.
 

Zwijgend aanwezig zijn en luisteren naar.

We nemen de tijd en de ruimte om in te gaan op zaken zoals ze zich voordoen: een gesprek zonder verwachtingen of haast, een tas koffie drinken zonder woorden of echt willen luisteren naar het verhaal dat wordt verteld. We proberen steeds opnieuw, met een open houding en zonder vooroordelen, aansluiting te zoeken bij de leefwereld en het levensverhaal van de ander. Ook al betekent dit blijven uitnodigen tot de ander klaar is om op die uitnodiging in te gaan en blijven luisteren tot de ander is uitverteld.
 

Betrokkenheid
usp

Op gelijke voet

We geloven dat iedereen is geboren met krachten en talenten. Maar door situaties van uitsluiting raken deze krachten en talenten vaak ondergesneeuwd. We creëren momenten waarin iedereen met zijn of haar talenten zichzelf kan zijn, opnieuw in zichzelf en anderen kan geloven en daardoor kan groeien.

We houden rekening met ieders krachten en talenten en we bewonderen de bijdrage van iedereen in de groep en van de groep. Want elke bijdrage telt
 

Op gelijke voet

We geloven dat iedereen is geboren met krachten en talenten. Maar door situaties van uitsluiting raken deze krachten en talenten vaak ondergesneeuwd. We creëren momenten waarin iedereen met zijn of haar talenten zichzelf kan zijn, opnieuw in zichzelf en anderen kan geloven en daardoor kan groeien.

We houden rekening met ieders krachten en talenten en we bewonderen de bijdrage van iedereen in de groep en van de groep. Want elke bijdrage telt
 

usp
Diversiteit

Je mag er zijn, wie je ook bent

Iedereen is anders en iedereen telt mee. Daar gaan we van uit. En we gaan ook met die verschillen aan de slag. Ook al is dat dikwijls met een bluts en met een buil. Door ontmoeting leren we elkaar kennen en leren we van elkaar. Vanuit de verschillende leefwerelden, verhalen, ervaringen en perspectieven werken we samen aan een menswaardig bestaan voor iedereen. 
 

Je mag er zijn, wie je ook bent

Iedereen is anders en iedereen telt mee. Daar gaan we van uit. En we gaan ook met die verschillen aan de slag. Ook al is dat dikwijls met een bluts en met een buil. Door ontmoeting leren we elkaar kennen en leren we van elkaar. Vanuit de verschillende leefwerelden, verhalen, ervaringen en perspectieven werken we samen aan een menswaardig bestaan voor iedereen. 
 

Diversiteit
Participeren

Mee de samenleving maken

Iedereen die wil, mag en kan deelnemen aan activiteiten in de groep, de omgeving en de samenleving. Of je nu de koffie maakt, de koffie uitschenkt, de koffie drinkt of de koffietas afwast, je bent er. Dat is wat telt. Tegelijk proberen we de samenleving te veranderen door uit te wisselen met anderen en met het beleid. De verschillende stemmen van iedereen zijn daarbij even belangrijk en mogen gehoord worden. 
 

Mee de samenleving maken

Iedereen die wil, mag en kan deelnemen aan activiteiten in de groep, de omgeving en de samenleving. Of je nu de koffie maakt, de koffie uitschenkt, de koffie drinkt of de koffietas afwast, je bent er. Dat is wat telt. Tegelijk proberen we de samenleving te veranderen door uit te wisselen met anderen en met het beleid. De verschillende stemmen van iedereen zijn daarbij even belangrijk en mogen gehoord worden. 
 

Participeren