Update corona-richtlijnen 12/06/2020

Ook de welzijnsschakels zijn niet immuun voor de gevolgen van het corona-virus. We proberen hen hier zo goed mogelijk in te ondersteunen en geven een aantal richtlijnen mee.

Wil je hier graag meer over weten? Klik dan hier.

 

 

Richtlijn

Kleuren voor Kansen

Kindje kleurplaten

Eerlijke kansen voor iedereen, nu en na corona.’

In deze coronaperiode hebben veel mensen problemen op vlak van onderwijs, voeding, inkomen, wonen en vrije tijd. We ontvingen hier veel signalen over.

Ervaringsdeskundigen en de vrijwilligersgroepen vragen ons om naast dialoog met het beleid, ook actie te voeren.

Marleen Merckx (Simonneke uit Thuis) steunt deze actie.

Beleidsmakers moeten meer dan ooit in zetten op eerlijke kansen voor iedereen, nu en na corona!

Wil je meer weten over onze kleurplatenactie?

Klik dan hier!

Waar staan de Welzijnsschakels voor?

Ontmoeten

Samenkomen van mensen, leefwerelden 

We zorgen ervoor dat iedereen zich welkom voelt. We nodigen mensen met en zonder uitsluitingservaring steeds opnieuw uit om zichzelf te zijn en de ander te leren kennen. We zien ontmoeten als het creëren van een moment zonder drempels waar verschillende werelden elkaar kunnen zien, kunnen leren kennen en van elkaar kunnen leren.

Door samen op verhaal te komen, gaan we in elkaars schoenen staan. We geloven in de kracht van ontmoeting om terug iemand te worden. Zo kan je (opnieuw) groeien en een plaats en een stem innemen in de groep, in de eigen omgeving en in de samenleving. 
 

Samenkomen van mensen, leefwerelden 

We zorgen ervoor dat iedereen zich welkom voelt. We nodigen mensen met en zonder uitsluitingservaring steeds opnieuw uit om zichzelf te zijn en de ander te leren kennen. We zien ontmoeten als het creëren van een moment zonder drempels waar verschillende werelden elkaar kunnen zien, kunnen leren kennen en van elkaar kunnen leren.

Door samen op verhaal te komen, gaan we in elkaars schoenen staan. We geloven in de kracht van ontmoeting om terug iemand te worden. Zo kan je (opnieuw) groeien en een plaats en een stem innemen in de groep, in de eigen omgeving en in de samenleving. 
 

Ontmoeten
Betrokkenheid

Zwijgend aanwezig zijn en luisteren naar.

We nemen de tijd en de ruimte om in te gaan op zaken zoals ze zich voordoen: een gesprek zonder verwachtingen of haast, een tas koffie drinken zonder woorden of echt willen luisteren naar het verhaal dat wordt verteld. We proberen steeds opnieuw, met een open houding en zonder vooroordelen, aansluiting te zoeken bij de leefwereld en het levensverhaal van de ander. Ook al betekent dit blijven uitnodigen tot de ander klaar is om op die uitnodiging in te gaan en blijven luisteren tot de ander is uitverteld.
 

Zwijgend aanwezig zijn en luisteren naar.

We nemen de tijd en de ruimte om in te gaan op zaken zoals ze zich voordoen: een gesprek zonder verwachtingen of haast, een tas koffie drinken zonder woorden of echt willen luisteren naar het verhaal dat wordt verteld. We proberen steeds opnieuw, met een open houding en zonder vooroordelen, aansluiting te zoeken bij de leefwereld en het levensverhaal van de ander. Ook al betekent dit blijven uitnodigen tot de ander klaar is om op die uitnodiging in te gaan en blijven luisteren tot de ander is uitverteld.
 

Betrokkenheid
usp

Op gelijke voet

We geloven dat iedereen is geboren met krachten en talenten. Maar door situaties van uitsluiting raken deze krachten en talenten vaak ondergesneeuwd. We creëren momenten waarin iedereen met zijn of haar talenten zichzelf kan zijn, opnieuw in zichzelf en anderen kan geloven en daardoor kan groeien.

We houden rekening met ieders krachten en talenten en we bewonderen de bijdrage van iedereen in de groep en van de groep. Want elke bijdrage telt
 

Op gelijke voet

We geloven dat iedereen is geboren met krachten en talenten. Maar door situaties van uitsluiting raken deze krachten en talenten vaak ondergesneeuwd. We creëren momenten waarin iedereen met zijn of haar talenten zichzelf kan zijn, opnieuw in zichzelf en anderen kan geloven en daardoor kan groeien.

We houden rekening met ieders krachten en talenten en we bewonderen de bijdrage van iedereen in de groep en van de groep. Want elke bijdrage telt
 

usp
Diversiteit

Je mag er zijn, wie je ook bent

Iedereen is anders en iedereen telt mee. Daar gaan we van uit. En we gaan ook met die verschillen aan de slag. Ook al is dat dikwijls met een bluts en met een buil. Door ontmoeting leren we elkaar kennen en leren we van elkaar. Vanuit de verschillende leefwerelden, verhalen, ervaringen en perspectieven werken we samen aan een menswaardig bestaan voor iedereen. 
 

Je mag er zijn, wie je ook bent

Iedereen is anders en iedereen telt mee. Daar gaan we van uit. En we gaan ook met die verschillen aan de slag. Ook al is dat dikwijls met een bluts en met een buil. Door ontmoeting leren we elkaar kennen en leren we van elkaar. Vanuit de verschillende leefwerelden, verhalen, ervaringen en perspectieven werken we samen aan een menswaardig bestaan voor iedereen. 
 

Diversiteit
Participeren

Mee de samenleving maken

Iedereen die wil, mag en kan deelnemen aan activiteiten in de groep, de omgeving en de samenleving. Of je nu de koffie maakt, de koffie uitschenkt, de koffie drinkt of de koffietas afwast, je bent er. Dat is wat telt. Tegelijk proberen we de samenleving te veranderen door uit te wisselen met anderen en met het beleid. De verschillende stemmen van iedereen zijn daarbij even belangrijk en mogen gehoord worden. 
 

Mee de samenleving maken

Iedereen die wil, mag en kan deelnemen aan activiteiten in de groep, de omgeving en de samenleving. Of je nu de koffie maakt, de koffie uitschenkt, de koffie drinkt of de koffietas afwast, je bent er. Dat is wat telt. Tegelijk proberen we de samenleving te veranderen door uit te wisselen met anderen en met het beleid. De verschillende stemmen van iedereen zijn daarbij even belangrijk en mogen gehoord worden. 
 

Participeren

De Samen Sterk Academie

Met de Samen Sterkt Academie wil Welzijnsschakels al haar vrijwilligers en deelnemers versterken en inspireren om de strijd tegen armoede elke dag te blijven aangaan.