Voor Welzijnsschakel groepen

Nieuwe groep starten?

Kan ik als feitelijke vereniging of vzw actief in armoedebestrijding aansluiten bij Welzijnsschakels?

Antwoord

Welzijnsschakels heeft vandaag al overal in Vlaanderen groepen. Toch is het nog steeds mogelijk om met jouw vereniging aan te sluiten. Het is goed om te weten dat we de kwaliteit van onze organisatie belangrijker vinden dan de grootte. Kandidaat groepen worden dus niet van de ene dag op de andere een Welzijnsschakel. Dit is een traject dat we samen doorlopen. Je maakt hiervoor eerst een afspraak met de verantwoordelijke voor jouw regio. Dan wordt er bekeken of de visie en missie van jouw vereniging overeenkomt met de onze. Zo ja, gaan we samen aan de slag. We leren elkaar kennen en leren van elkaars manier van werken. Aan het einde van het traject wordt jullie kandidatuur voorgelegd aan onze Raad Van Bestuur. Op basis van jullie traject zullen zij dan finaal beslissen.

Fiscaal attest?

Schenkers willen onze welzijnsschakel steunen maar kregen graag een fiscaal attest. Onze groep kan dit niet opstellen. En hoe zit dat met schenkingen van de warmste week?

Antwoord

Alle aangesloten groepen kunnen schenkingen ontvangen via de Welzijnsschakels nationaal. Wij zullen dan aan het eind van het jaar fiscale attesten uitsturen aan de schenkers. Hoe werkt dit precies?

Eerst en vooral dient jullie groep een projectcode aan te vragen. Hiervoor neem je contact op met de helpdesk van Welzijnsschakels. Jullie zullen dan bericht krijgen als jullie welzijnsschakel groep kan geselecteerd worden op de "doe een gift" pagina van deze website.
Probeer schenkers telkens naar de website door te verwijzen om eenvoudig te kunnen schenken. Zo zijn wij gerust in een goede automatische registratie van de gegevens. In communicatie naar potentiële schenkers kan je deze link gebruiken: welzijnsschakels.be/doneren.
Indien een schenker toch via een overschrijving wenst te storten kan dat op rekeningnummer BE70 8939 4402 9125. Bij de overschrijving dient jullie projectnummer vermeld te worden in de vrije mededeling. Dat is de enige manier om zeker te zijn dat het geld bij de juiste groep terechtkomt.

Schenkingen in het kader van de Warmste Week verlopen niet via ons maar via de Koning Boudewijn stichting. Hiervoor zijn fiscale attesten onmogelijk.

Verzekeringen

Zijn onze vrijwilligers automatisch verzekerd?

Antwoord

Ja. Welzijnsschakelvrijwilligers zijn verzekerd via de B.A. Groeperingen polis van ICCI.

De verantwoordelijken van elke Welzijnsschakel dient erop toe te zien dat de namen van de vrijwilligers zijn geregistreerd in ons CRM-systeem. Alleen vrijwilligers die werden geregistreerd, zijn verzekerd. Deze registratie kan je doen door de groepsfiche te bezorgen aan de helpdesk van Welzijnsschakels. Alle nodige documenten zijn te vinden onder "info voor groepen" op deze website. Je kan ze ook opvragen bij de helpdesk.

Bezoekers van een Welzijnsschakel zijn niet automatisch verzekerd. Hiervoor zijn wel verzekeringen op maat af te sluiten. Een polis voor één dag is ook mogelijk voor groepen die door het jaar geen bezoekersverzekering nodig hebben maar gedurende speciale gelegenheden (sinterklaasfeest, spaghettiavond, ...) een voordelige verzekering voor de bezoekers wensen af te sluiten. Dit vraag je liefst 3 weken voor de aanvang van het evenement via de helpdesk.

Let op: Voertuigen zijn niet automatisch verzekerd. Hiervoor kan je via onze verzekeraar een Omniumpolis afsluiten. Voor meer info kan je terecht bij de Helpdesk: helpdesk@welzijnsschakels.be of 0477 97 51 73.

vormingsfonds?

Hoe werkt het vormingsfonds?

Antwoord

Groepen die vormingen organiseren kunnen tot 80 % van de gemaakte kost terugbetaald krijgen. Dit doe je als volgt:

Doe een aanvraag bij de helpdesk van Welzijnsschakels. Als de aanvraag goedgekeurd wordt kunnen jullie rekenen op een terugbetaling.

Na de vorming stuur je de facturen naar de helpdesk. Omwille van ons grote aantal groepen moeten we ons beperken tot de kosten voor de spreker/lesgever, de kosten voor locatie en de kosten voor kopieën en promotie.
Drank en eten zijn altijd voor eigen rekening.

De kost wordt verrekend met eventuele inkomsten. Van de effectieve kost betalen we dan 80% terug.

Alle formulieren en verdere toelichting kan je vinden op deze website onder "info voor groepen". Je kan ze ook opvragen via de helpdesk.

Loop stage bij Welzijnsschakels

Stage doen?

Ik ben een student op zoek naar een stageplek, is dit bij Welzijnsschakels mogelijk?

Antwoord

Studenten die een stageplek zoeken binnen een Welzijnsschakelgroep nemen best contact op met de groep zelf. De contactgegevens zijn op deze website te vinden onder "Groepen".

Wie geïnteresseerd is om stage te doen bij Welzijnsschakels nationaal kan een kandidatuur naar de helpdesk sturen. Wij kunnen niet garanderen dat er een stageplek zal zijn en raden aan je kandidatuur naar meerdere organisaties te sturen. We krijgen jaarlijks meer dan 100 aanvragen binnen. Indien je bij ons wordt uitgenodigd om kennis te maken, wil dat zeggen dat we een zinvolle stage én de nodige begeleiding kunnen bieden.