Een dialoogtraject met je gemeente opstarten

dialoog

Voor groepen die deelnamen aan de LAB 2 barometer en groepen die een dialoogtraject willen starten.

Als welzijnsschakel weet je wat er leeft bij mensen in een armoedesituatie. Doorheen jullie werking zien en horen jullie heel wat bekommernissen en zorgen. De signalen die jullie opvangen zijn van grote waarde. Maar hoe ga je er verder mee aan de slag?

Op deze pagina vind je een draaiboek en een methodiekenoverzicht dat je kan gebruiken om een dialoogproces met je gemeente of andere lokale organisaties of diensten op te starten. Deze materialen zijn er voor de groepen die de LAB 2 bevraging van decenniumdoelen invulden, maar ook voor andere groepen die lokaal vanuit de bekommernissen en zorgen van mensen in een armoedesituatie willen werken aan een structurele aanpak van armoede.  

In het draaiboek vind je een stappenplan dat je kan helpen om een dialoogtraject voor je groep uit te werken, samen met heel wat nuttige tips en tricks en voorbeelddocumenten.

In het methodiekenoverzicht vind je voor verschillende thema’s (wonen, vrije tijd, steun, …) hulpmiddelen zoals praatplaten en gesprekskaarten om samen met je groep op verhaal te komen, signalen op te vangen, ervaringen uit te wisselen, …

Hopelijk ga je ermee aan de slag, hou ons zeker op de hoogte via valentine.delannoy@welzijnsschakels.be.