De Samen Sterkt Academie bestaat uit twee grote onderdelen:

Samen Sterkt Academie

1. Vorming

De Samen Sterkt Academie zorgt voor een aantal vormingen die op voorhand ingepland worden. Die bestaan uit een basiscursus rond armoede, een schakelcursus met een focus op welzijnsschakelgroepen en hun rol, en de nieuwe vormingen ‘Naar buiten komen met je groep’ en ‘Ik als vrijwilliger’.

2. Uitwisseling

De Samen Sterkt Academie wil niet alleen vormingen en cursussen aanbieden, maar gaat ook voluit voor het leren door uitwisseling, in gesprek met elkaar. Daarom organiseren we ontmoetingsdagen, waar welzijnsschakelgroepen elkaar kunnen ontmoeten en samen oplossingen kunnen zoeken voor de uitdagingen die ze ondervinden. We voorzien meestal ook een aantal sprekers om het debat te voeden.