Coördinator ad interim (100%)

vacature

Welzijnsschakels vzw werft aan: coördinator ad interim (100% tewerkstelling).
Onmiddellijke indiensttreding, contract bepaalde duur (t.e.m. 31 augustus 2023).

Welzijnsschakels vzw
Welzijnsschakels vzw verenigt bijna 200 vrijwilligersgroepen die zich verspreid over Vlaanderen
inzetten in de strijd tegen armoede, sociale uitsluiting en discriminatie en die ijveren voor een
duurzame en inclusieve samenleving. Mensen met en zonder armoede-ervaring ontmoeten elkaar in
eigen omgeving. Ze organiseren activiteiten die inspelen op lokale noden en kansen: van
ontmoetingsplekken, huisbezoeken, gespreksgroepen, vormingen en dialoogmomenten tot het
bevorderen van participatie aan culturele en vrijetijdsactiviteiten.

Welzijnsschakels vzw is op zoek naar een coördinator ad interim voor de tijdelijke vervanging van de
huidige coördinator tijdens haar moederschapsrust. Voor en na deze tijdelijke afwezigheid wordt
voldoende tijd voorzien om in te werken en zaken over te dragen.


Je opdracht
- Je staat in voor het voorbereiden, leiden en opvolgen van de tweewekelijkse teamvergaderingen.
- Je bent het aanspreekpunt voor de teamleden, hebt zicht op de noden en behoeften van de
medewerkers en gaat hiermee aan de slag
- Je bouwt bovenlokale netwerken en partnerschappen verder uit en vertegenwoordigt de
organisatie in deze netwerken
- Je treedt op als woordvoerder van de organisatie en vertegenwoordigt daarbij de visie van
Welzijnsschakels vzw
- Je volgt de voortgang van de diverse beleidsplannen op en rapporteert hierover naar de
verschillende subsidiekanalen van de organisatie
- Je bereidt het bestuursorgaan en de algemene vergadering voor en volgt in die hoedanigheid de
financiële situatie van de organisatie op i.s.m. de boekhouding.
- Je werkt mee aan het OTHER TALK project dat inzet op een nieuw narratief over migratie &
supersdiversiteit.

Je Profiel
- Je onderschrijft de missie, visie en kernwaarden van Welzijnsschakels vzw.
- Je hebt inzicht in en voelt je betrokken op armoedebestrijding in onze samenleving.
- Je hebt een groot verantwoordelijkheidsgevoel, beschikt over een goed organisatietalent en
planningsvermogen.
- Je bent contact- en communicatievaardig en gaat zorgvuldig en vertrouwelijk om met informatie.
- Je ondersteunt, stimuleert en coacht het team en vertrekt daarbij vanuit de mogelijkheden en
krachten van mensen.
- Je bent een teamspeler die verbindend werkt met interne en externe partners.
- Je ben vertrouwd/bereid om je op korte termijn in te werken in de zakelijke processen en de wijze
waarop de bestuurlijke werking van de organisatie is georganiseerd.


Aanwervingsvoorwaarden
- Je beschikt over een diploma hoger onderwijs bij voorkeur in een sociaal-agogische richting of
gelijkgesteld door praktijk- en/of beroepservaring.
- Je bent bereid geregeld avondwerk en occasioneel weekendwerk te presteren (mits recuperatie
van overuren).
- Je beschikt over een rijbewijs.
- Je werkingsterrein omvat heel Vlaanderen.


Ons aanbod
- Een boeiende werkomgeving in een organisatie die zich lerend opstelt en ontwikkelt.
- Een plaats binnen een enthousiast team van 10 medewerkers.
- Een overeenkomst van bepaalde duur (1 VTE) met onmiddellijke indiensttreding.
- Verloning concurrentieel binnen de socio-culturele sector, barema L1. Anciënniteit wordt bepaald
op basis van de geboden ervaring.
- Werkgebied: gans Vlaanderen met standplaats afwisselend in Brussel en in één van de vijf
secretariaten van Welzijnsschakels vzw
- Recuperatie van overuren.
- Verzekering gezondheidszorgen en invaliditeitsrente.
- Gsm abonnement of onkostenvergoeding voor werkopdrachten.
- Gratis woon-werkverkeer met openbaar vervoer en fietsvergoeding.
- Vergoeding van werkverplaatsingen met eigen wagen én mogelijkheid tot gebruik van Cambio.


Contact en procedure + opdracht
- Welzijnsschakels werft aan op basis van competenties en talenten, ongeacht leeftijd, geslacht,
origine, geaardheid of handicap.
- Mail je gemotiveerde sollicitatie met cv naar Lut Vanden Buverie, coördinator, via
lut.vandenbuverie@welzijnsschakels.be en dit ten laatste op 9 oktober 2022. Op basis hiervan
maken we de eerste selectie.
- De selectiegesprekken vinden plaats op vrijdag 21 oktober 2022.
- Voor meer informatie kan je terecht bij Lut Vanden Buverie: 0475 63 43 69