Zijn onze vrijwilligers automatisch verzekerd?

Antwoord

Ja. Welzijnsschakelvrijwilligers zijn verzekerd via de B.A. Groeperingen polis van ICCI.

De verantwoordelijken van elke Welzijnsschakel dient erop toe te zien dat de namen van de vrijwilligers zijn geregistreerd in ons CRM-systeem. Alleen vrijwilligers die werden geregistreerd, zijn verzekerd. Deze registratie kan je doen door de groepsfiche te bezorgen aan de helpdesk van Welzijnsschakels. Alle nodige documenten zijn te vinden onder "info voor groepen" op deze website. Je kan ze ook opvragen bij de helpdesk.

Bezoekers van een Welzijnsschakel zijn niet automatisch verzekerd. Hiervoor zijn wel verzekeringen op maat af te sluiten. Een polis voor één dag is ook mogelijk voor groepen die door het jaar geen bezoekersverzekering nodig hebben maar gedurende speciale gelegenheden (sinterklaasfeest, spaghettiavond, ...) een voordelige verzekering voor de bezoekers wensen af te sluiten. Dit vraag je liefst 3 weken voor de aanvang van het evenement via de helpdesk.

Let op: Voertuigen zijn niet automatisch verzekerd. Hiervoor kan je via onze verzekeraar een Omniumpolis afsluiten. Voor meer info kan je terecht bij de Helpdesk: helpdesk@welzijnsschakels.be of 0477 97 51 73.