Samen sterkt

Om de strijd tegen het corona-virus te winnen moet onze samenleving offers brengen. Maar niet tegen elke prijs. Welzijnsschakels wil vermijden dat mensen compleet geïsoleerd geraken of niet tot hun basisbehoeften komen. De komende dagen doen een heleboel vrijwilligers uit de welzijnsschakels hun uiterste best om dit niet te laten gebeuren. Het is mooi om deze solidariteit te zien. Toch vinden we dat vrijwilligers deze verantwoordelijkheid niet alleen mogen dragen. In een zoektocht naar slagkrachtige bondgenoten maakte Welzijnsschakels VZW een voorbeeldbrief op die je met je groep aan je lokaal bestuur kan bezorgen. Op deze manier manen we hen aan om de meest kwetsbaren uit hun gemeente niet te vergeten en nodigen we hen uit om mee na te denken hoe ze de schakels kunnen ondersteunen.

Je kan de brief hieronder kopiëren om deze naar je lokaal bestuur te sturen, of je kan de PDF-versie van de brief toevoegen aan een persoonlijk schrijven. De algemene contactgegevens van je lokaal bestuur kan je hier vinden, maar het is altijd een voordeel als je de brief kan bezorgen aan iemand die je persoonlijk kent.

We hopen dat uit dit initiatief mooie samenwerkingen kunnen groeien. Want: Samen Sterkt!

Beste lokaal bestuur,

De maatregelen die van kracht zijn om de verspreiding van het COVID-19 virus in te perken zijn niet min. Ook voor de welzijnsschakel in uw gemeente/stad is het alle hens aan dek om aan de officiële richtlijnen te voldoen (zie bijlage). Enerzijds zijn de vrijwilligers die in uw gemeente/stad tegen armoede strijden verplicht om alle ontmoetingsactiviteiten te schrappen. Dit betekent voor heel wat mensen in een armoedesituatie een totaal sociaal isolement. De welzijnsschakel is vaak hun enige aanspreekpunt voor allerlei vragen, bekommernissen of een babbel. 

Daarnaast krijgen welzijnsschakels die voedselhulp organiseren een reeks extra maatregelen opgelegd. 

 • Tracht voedselhulp voor deze periode waar mogelijk met thuislevering te organiseren
 • Indien dit (voor een deel van het publiek) onmogelijk is. Vermijd dan wachtrijen door
  • Het spreiden van de cliënten in de tijd. Tracht mensen gespreid te laten komen
  • Het bewaren van fysieke afstand. Vermijd wachtrijen of wachtruimtes
  • Het tijdelijk opschorten van ontmoetingsmomenten of activiteiten gekoppeld aan de voedselhulp

De federale, Vlaamse en lokale overheden roepen terecht op tot solidariteit en verantwoordelijkheid: “verspreid solidariteit, geen virus”. In het kader van voedselondersteuning kunnen vrijwilligers dit niet alleen. Velen van hen behoren immers ook tot de risicodoelgroep. En toch is het recht op voedsel een grondrecht dat niet uitgesteld kan worden tot na het bedwingen van het COVID-19 virus. Het waarmaken van solidariteit met de meest kwetsbare inwoners van uw gemeente/stad en het realiseren van het recht op voedsel is, zeker in tijden van een gezondheidscrisis, een gedeelde verantwoordelijkheid van vrijwilligers, beroepskrachten en lokale besturen. Dus vragen wij aan u, het lokale bestuur, om vooral nu vrijwilligers maximaal te ondersteunen. 

Kan de lokale welzijnsschakel ook op u rekenen? U vindt meer informatie over de lokale welzijnsschakel in uw gemeente/stad op https://www.welzijnsschakels.be/groepen. We horen graag wat u samen onderneemt. 

Bij vragen kan u steeds bij ons terecht via hanne.geukens@welzijnsschakels.be (Coördinator Welzijnsschakels vzw) of lut.vandenbuverie@welzijnsschakels.be (projectmedewerker lokaal verbinden).

Vriendelijke groet

Welzijnsschakels vzw

We maken de mogelijke ondersteuning ook concreet. In dialoog met uw lokale welzijnsschakel kan u als lokaal bestuur volgende zaken opnemen.

i.k.v. sociaal isolement

 • Het dragen van telefoonkosten die de welzijnsschakel in staat stelt om mensen zonder sociaal netwerk op regelmatige basis te bereiken.
 • het mogelijk maken van noodzakelijke ontmoetingen (1 op 1) door 
  • het ter beschikking stellen van een geschikte ruimte
  • het ter beschikking stellen van handzeep
  • het ter beschikking stellen van de nodige affiches (handhygiëne en ‘hoe besmetting voorkomen?’
 • het dragen van drukkosten voor ev. flyers 

i.k.v. voedselhulp 

 • het voorzien van vervoer om thuislevering mogelijk te maken. 
 • Het faciliteren van samenwerking tussen de welzijnsschakel en andere partners om thuislevering mogelijk te maken. Denk bijvoorbeeld aan inwoners met het geschikte transportmiddel en/of de nodige infrastructuur of hulpmiddelen zoals traiteurs. Een verzekering is steeds mogelijk via www.vlaanderenvrijwilligt.be
 • Het ter beschikking stellen van een geschikte locatie om de voedselondersteuning te organiseren zoals een ontmoetingscentrum, een lokaal dienstencentrum. Deze ruimte maakt het mogelijk om voldoende fysieke afstand te bewaren.
 • Het inzetten van gezonde vrijwilligers tijdens de geplande voedselondersteuning
 • Het inzetten van gezonde beroepskrachten om de vrijwilligers te ondersteunen i.v.m. communicatie, het ophalen van voeding, het klaarmaken van voedselpakketten, het uitdelen van voedselpakketten, etc.
 • Het voorzien van handzeep tijdens de geplande voedselondersteuning
 • Het voorzien van het nodige drukwerk i.k.v. het informeren van mensen omtrent handhygiëne en ‘hoe besmetting te voorkomen?’
 • ...
De PDF-versie van de brief: